Bohagsflytt i Stockholm

Med de nya skatteregler gällande från 1 augusti 2016 spar du rejält når du ska flytta till din nya bostad.
Enligt skatteverkets nya regler räknas rot- och rutavdrag ihop och får uppgå till maximalt 25000 kronor per pers/år. Enbart rutavdrag får dock inte uppgå till mer än  25000 kr för personer som inte fyllt 65 år vid ingång av år 2016. Hur mycket rut- och rotavdrag du får göra totalt beror på din inkomst och antalet rut- och rotavdrag du redan gjort under året. Det är enbart för arbetskostnaden för bohagsflytt du kan få denna skattereduktion på 50%, ej för material eller för resor i samband med flytten, flyttbil, drivmedel eller eventuell magasinhyra. Däremot ingår flytt till och från magasinering, som sker under en kortare period ifall att den är relaterad till din bohagsflytt som äger rum och betalas efter 1. augusti 2016.

Bohagsflytt i Stockholm med Rut-Avdrag

Packning av ditt bohag och uppackning, lastning och lossning och annat som har samband med bohagsflytt i  Stockholm och omgivningar samt arbetstiden för själva transporten är avdragsgilla i ramen för rutavdraget.
                    
Så långt sammandraget av skatteverkets nya regler för bohagsflytt Stockholm.
Det är dock vi på B&B flyttservice som sköter redovisningsblanketten gällande din bohagsflytt, vilken skickas in till skatteverket. Det är en kundservice som vi tillhandahåller för att underlätta för kunden. 
                 
Vidare kommer vi att genomföra en smidig, varsam och professionell bohagsflytt åt dig som du kommer att uppskatta.
För att skydda dig som kund och oss själva mot eventuella missöden, är vi självklart försäkrade hos IF.
B&B flyttservice förfogar över starka och skickliga medarbetare som är besjälade av viljan att göra sitt allra bästa för att tillfredsställa kundens alla önskningar. Det är så vi vinner våra trogna kunder, vare sig  inom bohagsflytt i Stockholm och omnejd eller våra övriga tjänster: genom att alltid vara tillmötesgående, tillförlitliga och genom att hålla högsta kvalitet och bland de lägsta priserna på marknaden. Vår uppriktiga önskan och strävan är att våra kunder är så nöjda med våra tjänster att de med stolthet kan rekommendera oss till släkt, vänner och bekanta.