Våra medarbetare är vår främsta tillgång

De är vår länk till dig som kund. Därför tar vi stort ansvar för deras arbetsvillkor och ser till att skapa en säker arbetsmiljö för dem.

Med tanke på vårt kundansvar har vi helst anställda med mångårig erfarenhet.

Nya och oerfarna medarbetare ges en utmärkt introduktion i arbetslivet.

Från första början får de en grundlig utbildning genom våra arbetsledare samt fortbildning via internetstudier.
Välutbildade och nöjda medarbetare bemöter kunderna vänligt och utför sina uppdrag till allas belåtenhet.(Som det redan har påpekats under rubriken ”miljö”, ingår det också i vårt sociala ansvar att behandla miljöfrågor på ett medvetet och ansvarsfullt sätt.)