I alla delar av vår omfattande verksamhet ställer vi stora krav på oss själva

Det gäller för det första att nå högsta rengöringskvalitet för att alltid tillfredsställa våra kunders förväntningar.

Det gäller för det andra kraven på våra medarbetare, som genomgående är serviceinriktade, noggranna och självklart bemöter kunderna på ett glatt och vänligt sätt.

Och för det tredje gäller att B&B verkar för en hållbar utveckling. Vi tillämpar ett optimalt hänsynstagande till miljön under alla arbetsgångar av vår verksamhetsutövning.

I det dagliga arbetet är alltså B&B:s miljö- kvalitets- och arbetsmiljöpolitik präglat av ansvar, omtanke och hänsynstagande.

Följande exempel visar vad vi menar:

Vi är speciellt noga med att våra fordon är miljöanpassade och får köras i alla miljözoner.
För att i möjligaste mån inte utsätta miljön för onödig belastning, använder vi alternativa, skonsamma produkter.

Vidare ingår i vårt miljöarbete en strävan att konsekvent samordna samtliga transporter till och från leverantörer och kunder för att minska avgasutsläppen och strypa bränsleförbrukningen.

Vi vill i detta sammanhang också påpeka att våra fordon drivs med miljöklassat bränsle, dvs miljöklass1.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att hänsyn till omvärlden utgör en viktig del i B&B:s verksamhet. Vi är i alla sammanhang angelägna om att främja en hållbar utveckling!

Tilläggas skall att högsta kvalitet, miljömedvetenhet och etik är B&B:s ledstjärnor.
Varje uppdrag genomförs med största omsorg av vår Flytt- och transportservice för att du som kund skall bli nöjd och belåten.